Cenník

Položka Cena
INDIVIDUÁLNE UBYTOVANIE
Letné a jesenné obdobie:/1.mája – 30.septembra/ od 12,- Eur/os./noc
ubytovanie so spoločným soc. zariadením:
Zimné obdobie: /1.októbra – 30.apríla/ od 12,- Eur/os./noc
ubytovanie so spoločným soc. zariadením:
Vianoce,Silvester/od 24.decembra – 02.januára/ 15.- Eur/osoba/noc
STRAVOVANIE
Polopenzia: 12,- Eur
Plná penzia: 15.- Eur
V cene nie je zahrnutý miestny poplatok 0,50.-Eur/osoba/deň 0,50 Eur/osoba/deň
Poznámka: v prípade usporadúvania rôznych školení, spoločenských osláv a pod. sa ceny za jednotlivé služby konzultujú individuálne